Lulenappet 2021

tis, 02/02/2021 - 20:28 -- christer.holmgr...
Utskriftsvänlig version

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så
har styrelsen på styrelsmötet 2021-02-02 beslutat att
ställa in Lulenappet 2021.

Styrelsemötet var helt digitalt.

Vi kommer att genomföra Årsmötet digitalt via Teams.
En länk kommer att skickas ut till alla medlemmar.