Tidigare tävlingar

Lördag 23 december 2017, kl 09:45
Plats: Luleå södra hamn
Söndag 17 december 2017, kl 10:30 - 13:00
Plats: Stora Krokvattnet (Klöverträsk Mellan Älvsbyn och Antnäs)
Lördag 9 december kl. 10:30 - 13:00
Plats: Korsträsk, Badplatsen
Söndag 3 december 2017, kl 09:30
Plats: Råneträsket
Plats: Pello, finska badstranden.
Söndag 26 november 2017, kl 10.00
Plats: Rantajärvi, gamla badstranden
Söndag 26 nov 2017, kl 09:30
Plats:
Söndag 19 november, kl 09:30
Plats:
Söndag 20 augusti 2017, kl 10:00 - 14:00
Plats: Svartbyträsket-Boden
Lördag 19 augusti 2017, kl 10:00-12:30, 14:30-17:00
Plats: KVAVISTRÄSKET + NORDTJÄRN

Sidor