Tidigare tävlingar

30 april - 2 maj 2020
Plats:
Fredag 1 maj (första maj) 2020, kl 10.00-12.00 .... 13.30-15.30
Plats:
Torsdag 30 april 2020, kl 17:30 - 19:30
Plats: Rantajärvi
Söndag 26 april 2020, kl 11:00 - 14:00
Plats: Kuivakangas
Söndag 26 april 2020, kl 11:00-14:00
Plats: Rågravträsket, kalix
24-26 april 2020
Plats:
Lördag 25 april 2020, kl 11:00 - 14:00
Plats: Stora Lappträsk
Lördag 25 april 2020, kl 10:00 14:00
Plats: Kängsön
Fredag 24 april 2020, kl 18:00 - 20:00
Plats: Djupträsk norr om isvägen
Onsdag 22 April 2020, kl 10:00 - 13:00
Plats: Rånträsket

Sidor