Artfiske

mån, 18/11/2013 - 13:22 -- Tage
Utskriftsvänlig version

Vi har utarbetat ett förslag på en ny tävlingsform "artfiske", som kanske kan vara av intresse att testa. Vi tar tacksamt emot kommentarer och kompletteringar till bif. dokumnet för att förbättra tävlingsformen. Skicka era synpunkter till info@sportfiskeklubben.nu .