Resultat från "dagledigas" sista deltävling för året
Plats: Västmarkträsk, vindstilla samt sol sista timmen.
Mycket fina förhållanden på isen för att vara den 25 april.
Damer Lag
1 Lena Engstedt Råneå SFK 8044 1 Jerry 9260 7 Leif 3638
2 Susanne Andersson Minkarna 6948 Joakim 9513 Stig 7739
3 Maj-Lis Lundberg Piteå 5700 Ingrid C 4418 Karl-Olov 3732
4 Britt Larsson Minkarna 5589 23191 15109
5 Hillevi Öhman Råneå SFK 5448
6 Eva Nyberg Luleå 5241 2 Susanne 6948 8 Olav 2513
7 Allis Fors Luleå 4770 Lena  8044 Lars 6435
8 Ingrid Israelsson Minkarna 4596 Ingrid I 4596 Rune 5439
9 Ingrid Carlsson Kalix SFK 4418 19588 14387
10 Birgit Forsberg Minkarna 4296
11 Gertrud Juto 4290 3 Hillevi 5448 9 Elaine 4023
12 Sera Olofsson Minkarna 4239 Eva N 5241 Dennis 6998
13 Elaine Lundh Minkarna 4023 Per 8242 Rosa 3208
14 Rosa Nilsson Minkarna 3208 18931 14229
15 Eivor Holmqvist 3029
4 Tage 8076 10 Britt 5589
Herrar Maj-Lis 5700 Birgit 4296
1 Joakim Nordberg Boden SFF 9513 Tommy 2616 Sera 4239
2 Jerry Nilsson Råneå SFK 9260 16392 14124
3 Bernt Öhman Minkarna 8880
4 Per Danielsson Minkarna 8242 5 Ture 3946 11 Sven-Åke 5286
5 Tage Nyberg Luleå SFK 8076 Kent 6027 Ewert 4891
6 Stig Granström Råneå SFK 7739 Sune 6182 Yngve 2184
7 Dennis Carlsson Minkarna 6998 16155 12361
8 Lars Lööv Råneå SFK 6435
9 Sune Nyström 6182 6 Bernt 8880 12 Anders 2101
10 Kent Enbuske Luleå SFK 6027 Mats 3467 Gertrud 4290
11 Rune Lundh Minkarna 5439 Eivor 3029 Allis 4770
12 Sven-Åke Lööv Råneå SFK 5286 15376 11161
13 Evert Carlsson Kalix SFK 4891
14 John-Erik Sundqvist Råneå SFK 4270
15 Ture Nilsson Minkarna 3946 Vi får tacka för visat intresse detta år.
16 Karl-Olov Nilsson Luleå    3732 Ska vi fortsätta nästa år?
17 Leif Forsell Skellefteå SFK 3638 Tacksam för tankar om hur vi kan/ska/behöver ändra 
18 Mats Forsberg Minkarna 3467 konceptet.
19 Tommy Byström 2616
20 Olav Larsson Minkarna 2513 Stig och Råneå SFK
21 Yngve Markstedt Minkarna 2184
22 Anders Olofsson Minkarna 2101