Resultat från den andra deltävlingen i "Dagledigas"
Plats:Furfjärden den 29 mars 211
10 minusgrader och lite blåst allteftersom.
Tävlingstid: 3 timmar.
Damer
1 Lena Engstedt Råneå SFK 5518
2 Rosa Nilsson Minkarna 4421
3 Susanne Nilsson Minkarna 3570
4 Britt Larsson Minkarna 3620
5 Lena Johansson Minkarna 3492
6 Elaine Lundh Minkarna 3284
7 Sera Olofsson Minkarna 2332
8 Maj-Lis Lundberg Sportfiskarna 1775
9 Birgit Forsberg Minkarna 1216
Herrar
1 Erling Sannemalm Råneå SFK 16922
2 Juha Kakko Kemi 12449
3 Ture Nilsson Minkarna 11401
4 Tomas Israelsson Minkarna 11267
5 Per Danielsson Minkarna 10745
6 Bengt Antilla Luleå SFK 10645
7 Bengt Ellert Luleå SFK 10065
8 Kenneth Sannemalm Råneå SFK 9729
9 Mika Jakko Torneå 8572
10 Erkki Jaakonen Kemi 8327
11 LarsLöv Råneå SFK 8155
12 K-J Sundqvist Kalix SFK 7049
13 Anders Olofsson Minkarna 6788
14 Olov Larsson Minkarna 6310
15 Jerry Nilssson Råneå SFK 6102
16 Olov Berlin Kalix SFK 5638
17 Arne johanssson Kalix SFK 5332
18 Rudolf Holmqvist Råneå SFK 4908
19 Rune Lundh Minkarna 4608
20 Tomas Johansson Råneå SFK 4472
21 Herbert Häggström Kalix SFK 4354
22 Yngve Markstedt Minkarna 4345
23 Stig Granström Råneå SFK 3184
24 Leif Forsell 3031
25 Mats Forsberg Minkarna 2798
26 Ingvar Waranperä Kalix SFK 2505
27 Sven-Åke Löv Råneå SFK 2419
28 Sune Nyström Sportfiskarna 1464
222812
Snittvikt 6021,946
Lag
1 Ture Nilson 11401 7 Lena johansson 3492
Juha Kakko 12449 Tomas Johansson 4472
Erling Sannemalm 16922 Mika Jaako 8572
40772 16536
2 Bengt Ellert 10065 8 Sera Olofsson 2332
Arne Johanssson 5332 K-J Sundqvist 7049
Lars Löv 8155 Anders Olofsson 6788
23552 16169
3 Per Danielsson 10745 9 Herbert Häggström 4354
Kenneth Sannemalm 9729 Rosa Nilsson 4421
Birgit Forsberg 1216 Rudolf Holmqvist 4908
21690 13683
4 Britt Larsson 3620 10 Yngve Markstedt 4345
Bengt Antilla 10645 Ingvar Waranperä 2505
Olav Larsson 6310 Olov Berlin 5638
20575 12488
5 Jerry Nilsson 6107 11 Lena Engstedt 5518
Elaine Lundh 3284 Stig Granström 3184
Erkki Jaakonen 8327 Sune Nyström 1464
17718 10166
6 Maj-Lis Lundberg 1775 12 Rune Lundh 4608
Tomas Israelsson 11267 Sven-Åke Löv 2419
Susanne Andersson 3670 Mats Forsberg 2798
16712 9825