RESULTAT METE DM NORRBOTTEN

                 BRÄNNTRÄSK GULDKLUBBEN 2008-06-15

 

                      Herr Senior                          Klubb                                  Vikt

                      1  Ulf Keinström                  Nilivaara SFK                      4718

                      2  Bengt Degerhäll                Luleå SFK                           4116

                      3  Göte Nilsson                    Kalix SFK                           3074

                      4  Olov Berlin                      Kalix SFK                            2618

                      5  Mikael Rova                    Kalix SFK                           2410

                      6  Greger Lindblom              Minkarna                             1994

                      7  Anders Fält                      Luleå SFK                           1348

                      8  Håkan Nilsson                 Nilivaara SFK                      1150                                   

9  Conny  Svindgahl             Nilivaara SFK                      998

                      10 Thomas Bergström          Guldklubben                        972

                      11 Jörgen Lundmark            Minkarna                             182

 

                      Dam Senior                          Klubb                                  Vikt

                      1  Eeva Ruonala                   Luleå SFK                           1142

 

                      Herr Veteran

                      1  Tage Nyberg                    Luleå SFK                           3798

                      2  Tommy Svanberg             Kalix SFK                           2622

                      3  Keit Strandberg               Guldklubben                        1298

                      4  Hannu Ruonala                 Boden SFK                         988

 

                      Dam Veteran

                      1  Doris Nyberg                   Luleå SFK                           3982

                      2  Laila Fält                          Luleå SFK                           2460

                      3  Maj-Lis Lundberg            Guldklubben                        1422

                      4  Vivi-Anne Strandberg      Guldklubben                        264

 

                      Äldre HerrVeteran

                      1  Brynolf Fält                      Luleå SFK                           3398

                      2  Anders Olofsson              Minkarna                             2586

                      3  Hilding Drugge                 Luleå SFK                           2584

                      4  Olav Larsson                   Minkarna                             1862

                      5  Sune Nyström                  Guldklubben                        734

                      6  Rune Svingdahl                Nilivaara SFK                      594

                      7  Harry Lundström              Minkarna                             356

 

                      Äldre DamVeteran

                      1  Britt Larsson                    Minkarna                             3158

                      2  Birgitta Drugge                 Luleå SFK                           2134

                      3  Sera Olofsson                  Minkarna                             1738

                      4  Eivor Holmqvist               Guldklubben                        776

                      5  Eva Nyberg                     Guldklubben                        656

                      6  Vailet Sjöström                Gildklubben                         498

 

                      Ynger HerrJunior

                      1  Martin Larsson                 Minkarna                             1118 

                     

                      HerrSenior Lag

                      1  Kalix SFK                       Tommy Svanberg                 2622                                                                              

Göte Nilsson                        3074

                                                                 Mikael Rova                        2410

                                                                 Olov Berlin                          2618              10724

 

                      2  Nilivaara SFK                 Conny Svingdahl                  998

                                                                 Ulf Keinström                      4718

                                                                 Håkan Nilsson                     1150

                                                                 Rune Svingdahl                    594               7460

 

                      3  Luleå SFK                       Bengt Degerhäll                    4116

                                                                 Anders Fält                          1348

                                                                 Eeva Ruonala                       1142              6606

 

                      4  Minkarna                         Greger Lindblom                  1994

                                                                 Jörgen Lundmark                 182

                                                                 Harry Lundström                  356

                                                                 Martin Larsson                     1118              3650

 

                      5  Guldklubben                    Tomas Bergström                 972

                                                                 Sune Nyström                      734

                                                                 Keit Strandberg                   1298              3004

 

                      HerrVeteran Lag

                      1  Luleå SFK                      Tage Nyberg                        3798

                                                                 Brynolf Fält                          3398

                                                                 Doris Nyberg                       3982

                                                                 Laila Fält                              2460              13638

 

                      DamVeteran Lag

                      1  Guldklubben                    Maj-Lis Lundberg                1422

                                                                 Viva-Anne Strandberg         264               1686

 

                      Äldre HerrVeteran Lag

                      1  Minkarna                         Olav Larsson                       1862

                                                                 Anders Olofsson                  2586

                                                                 Sera Olovsson                     1738

                                                                 Britt Larsson                        3158              9344

 

                      2  Luleå SFK                       Hilding Drugge                     2584             

                                                                 Birgitta Drugge                     2134              4718

 

                      Äldre DamVeteran Lag

                      1  Guldklubben                    Eva Nyberg                         656

                                                                 Vailet Sjöström                    498

                                                                 Eivor Holmqvist                   776               1930