Resultat  DM i Mete Haukijärvi 020803

 

                               

                                Herrseniorer

                       

                        Namn                                        Klubb                                        Gram                                         

                        1. Kjell Nilsson                        Nilivaara SFK                          5579

                        2. Bengt Degerhäll                  Luleå SFK                                5347

                        3. Ulf Keinström                      Nilivaara SFK                          4291

                        4. Roger Enback                        Nilivaara SFK                            3939                                          

                        5. Håkan Nilsson                       Nilivaara SFK                            3682

                        6. Magnus Markström                Luleå SFK                                 3634                                          

                        7. Hannu Ruonala                      Bodens SFK                              3606                                          

                        8. Jan Nilsson                            Nilivaara SFK                            3222                                          

                        9. Kent Enback                         Nilivaara SFK                            2900                                          

                      10. Mikael Nilsson                       Nilivaara SFK                            2685                                          

                      11. Fredrik Johansson                  Luleå SFK                                 2411                                          

                      12. Conny Svingdahl                    Nilivaara SFK                            2261                                          

 

                               

                                Damseniorer

 

                        Namn                                        Klubb                                       Gram

 

                        1. Laila Fält                              Minkarna                                 5995

                        2. Eva Ruonala                        Luleå SFK                               3881

                        3. Anna Nyberg                       Luleå SFK                               3268

                        4. Anna-Karin Nilsson               Nilivaara SFK                           2332

                       

 

                        Yngre Herrveteraner

 

                        Namn                                        Klubb                                       Gram

 

                        1. Brynolf Fält                          Minkarna                                 5663

                        2. Olav Larsson                       Minkarna                                 5378

                        3. Leif Forsell                          Luleå SFK                               4487

                        4. Tage Nyberg                          Luleå SFK                                 3134

                                5. Rune Svingdahl                      Nilivaara SFK                            3092                     

                        6. Vilmar Svingdahl                    Nilivaara SFK                            2416                     

                        7. Ivar Keinström                      Nilivaara SFK                            1732                     

                        8. Rolf Drugge                           Haparanda SFK                         1340                     

 

                       

                        Yngre Damveteraner

 

                        Namn                                       Klubb                                        Gram

 

                        1. Maj-Lis Lundberg               Guldklubben                             6688

                        2. Sera Olofsson                      Minkarna                                 6682

                        3. Britt Larsson                       Minkarna                                 5292

                        4. Doris Nyberg                         Luleå SFK                                 5276

                        5. Eivor Holmkvist                     Guldklubben                               4120

                        6. Vailet Sjöström                      Guldklubben                               3459

                        7. Hjördis Svingdahl                   Nilivaara SFK                            3201

                        8. Lili Keinström                        Nilivaara SFK                            2573

                        9. Eva Forsell                            Luleå SFK                                 1675

 

 

                        Äldre Herrveteraner

 

                        Namn                                       Klubb                                        Gram

 

                        1. Anders Olofsson                  Minkarna                                 9731

                        2. Reinhold Johansson            Luleå SFK                                5957

                        3. Ragnar Svingdahl                Nilivaara SFK                          4384

                        4. Hilding Drugge                       Luleå SFK                                 4091

                        5. Olle Lidberg                          Kalix SFK                                 2759

                        6. Evert Karlsson                       Kalix SFK                                 1285

                       

 

                        Äldre Damveteraner

 

                        Namn                                       Klubb                                        Gram

 

                        1. Ingrid Karlsson                   Kalix SFK                                4039

                        2. Eva Nyberg                         Guldklubben                             2835

                        3. Birgitta Drugge                   Luleå SFK                                2716

                       

 

Herrsenior Lag

 

Klubb                       Lagmedlemmar                 Vikt ind.         Total                                                                                                                                                                                                

              1.       Nilivaara SFK         Conny Svingdahl               2261               

                        Lag 2                        Kjell Nilsson                     5579

                                                         Håkan Nilsson                  3682

                                                         Jan Nilsson                       3222                14744

 

              2.       Luleå SFK               Bengt Degerhäll               5347               

                                                         Tage Nyberg                     3134

                                                         Magnus Markström         3634

                                                         Fredrik Johansson            2411                14526

 

3.             Nilivaara SFK         Ulf Keinström                   4291

Lag 1                        Mikael Nilsson                 2685

                                 Kent Enback                     2900

                                 Roger Enback                   3939                13815

 

 

 

Damsenior Lag

 

Klubb                       Lagmedlemmar                 Vikt ind.         Total

             

              1.       Minkarna                Britt Larsson                    5292

                                                         Sera Olofsson                   6682

                                                         Laila Fält                           5995                17969

 

              2.       Luleå SFK               Anna Nyberg                    3268

                                                         Eva Ruonala                     3881

                                                         Eva Forsell                        1675

                                                         Doris Nyberg                    5276                14100

 

              3.       Nilivaara SFK         Lili Keinström                   2573

                                                         Hjördis Svingdahl             3201

                                                         Anna-Karin Nilsson          2332                8106

 

 

                       

                        Yngre Damveteraner Lag

 

                        Klubb                       Lagmedlemmar                 Vikt ind.         Total

                       

              1.       Guldklubben            Maj-Lis Lundberg            6688

                                                         Eivor Holmkvist               4120

                                                         Eva Nyberg                       2835

                                                         Vailet Sjöström                 3459                17102

 

                        Yngre Herrveteraner Lag

 

                        Klubb                       Lagmedlemmar                 Vikt ind.         Total

 

              1.       Minkarna                Olav Larsson                    5378

                                                         Brynolf Fält                       5663

                                                         Anders Olofsson               9731                20772

 

              2.       Luleå SFK               Reinhold Johansson         5957

                                                         Leif Forsell                       4487

                                                         Birgitta Drugge                2716

                                                         Hilding Drugge                 4091                17251

 

              3.       Nilivaara SFK         Ragnar Svingdahl             4384

                                                         Vilmar Svingdahl              2416

                                                         Ivar Keinström                 1732

                                                         Rune Svingdahl                3092                11624

 

 

                        Äldre Herrveteraner Lag

 

                        Klubb                       Lagmedlemmar                 Vikt ind.         Total

 

              1.       Kalix SFK                Olle Lidberg                      2759

                                                         Evert Karlsson                 1285

                                                         Ingrid Karlsson                 4039                8083